Severočeská pobočka ČGS >> jak se přihlásit do ČGS

Členské poplatky (jejich součástí je i předplatné časopisu Geografie - Sborník České geografické společnosti a časopisu Informace ČGS):

    pro řádné členy (600,- Kč),
    pro studenty a důchodce (300,- Kč)
    pro kolektivní členy
    min 10 000 Kč - pro ziskové organizace a vysokoškolská pracoviště;
    min 1000 Kč - pro neziskové organizace a skupiny občanů (základní a střední školy, občanská sdružení, kluby, apod.)


Pokud řádný člen nezaplatí členské příspěvky na kalendářní rok nejpozději do konce 1. čtvrtletí následujícího roku, je automaticky vyloučen z České geografické společnosti.

Zápisné
Stanovené zápisné je 50,-Kč.
Zápisné představuje jednorázový poplatek, který slouží každý nový zájemce o členství v ČGS.

Přihláška k členství v ČGS ke stažení ve formátu Word.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte na adresu:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Albertov 6
128 43 Praha 2

nebo lépe on-line přihláška

V případě dotazů ohledně členství se obraťte na vedení Severočeské pobočky ČGS.

 

zpět >> Severočeská pobočka ČGS