Výuka >> Kvalifikační práce a možnosti stáží

ERASMUS+

Erasmus+ je mobilitní program, který umožňuje studentům absolvovat studijní pobyty a pracovní stáže na vybraných institucích, s nimiž má domovská univerzita uzavřenou smlouvu. Před účastí v programu je nutné zvolit, zda chcete absolvovat studijní pobyt na jiné univerzitě, nebo získávat zkušenosti v institucích a organizacích v praxi.

Studijní pobyty

Účast v programu je považována za ideální způsob plného využití všech možností, které Vám vysokoškolské studium nabízí. Účastí získáte nové zkušenosti, rozšíříte jazykové dovednosti, seznámíte se odlišnou kulturou a získáte další přátele. Účast v programu je zároveň alternativním způsobem, jak splnit kurz Odborné praxe v rámci našich studijních programů. 

V současnosti máme uzavřeny smlouvy s následujícími univerzitami:

Estonsko (Tallin University), Litva (Lithuanian University of Educational Sciences), Německo (Würzburg, Leipzig a Rostock University), Polsko (Adam Mickiewicz University), Rumunsko (University of West Timisoara), Řecko (University of the Aegean), Slovensko (Katolická univerzita v Ružomberoku, Univerzita Komenského v Bratislavě), Španělsko (Universidad de Malága, Universidad de Jaén), Turecko (Anadolu University).

Stipendium má rozpětí 300-500 Eur/měsíc dle cílové destinace. Studiem v zahraničí lze nahradit kurzy vyučované na naší katedře. Pro více informací navštivte fakultní stránky na tomto odkazu.


Pracovní stáže

V rámci programu pracovních stáží si můžete sami najít vhodnou organizaci, instituci či podnik, kde absolvujete prakticky orientovaný pobyt v délce 3-12 měsíců, a získáte tak nejen nové dovednosti, ale také cennou položku do životopisu absolventa.