Katedra >> Lidé na katedře

Na katedře geografie v současné době působí 17 akademických pracovníků, jeden administrativní pracovník a několik pracovníků v roli externích vyučujících a projektových pracovníků.

Odborným zaměřením je v současnosti katedra specifická zejména důrazem na životní prostředí (krajinná ekologie včetně aplikací GIS a VR, přírodní rizika), přeshraniční problematiku a rozvoj znevýhodněných oblastí, multikulturní přístupy v kartografii, dále je řešena problematika evropské integrace a didaktiky geografie.   

 

  Členové katedry v červnu 2017

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru profesor

Detail

Prof. Petr DOSTÁL, M.A., Ph.D. / profesor / / Odborné zaměření: teorie geografie, regionální rozvoj, geopolitické a geoetnické problémy

Nahoru docent

Detail

Doc. RNDr. Jiří ANDĚL, CSc. / docent / zástupce vedoucího katedry / garant dvouoborových SO / Odborné zaměření: sociogeografie, geodemografie a regionální geografie

Detail

Doc. RNDr. Martin BALEJ, Ph.D. / docent / rektor UJEP / Odborné zaměření: geoekologie, krajinná ekologie, hodnocení krajiny

Detail

Doc. RNDr. Ivan BIČÍK, CSc. / docent / / Odborné zaměření: změny využívání krajiny (LU), zemědělství a venkov, druhé bydlení, geografické vzdělávání

Detail

Doc. PhDr. RNDr. Jan D. BLÁHA, Ph.D. / docent / proděkan pro vnější a zahraniční vztahy / Odborné zaměření: kartografie, kulturní geografie, analýza geografických vizuálií

Detail

Doc. Mgr. Pavel RAŠKA, Ph.D. / docent / vedoucí katedry / garant jednooborových SO Geografie / člen AS UJEP / Odborné zaměření: geomorfologie, geoekologie, urbánní environmentalistika

Nahoru odborný asistent

Detail

Mgr. Ladislav Bobr / odborný asistent / / Odborné zaměření: regionální rozvoj, geoinformatika

Detail

Mgr.  Martin Dolejš / odborný asistent / člen AS PřF UJEP / Odborné zaměření: geoinformatika

Detail

RNDr. Mgr. Ivan FARSKÝ, CSc. / odborný asistent / / Odborné zaměření: geografie cestovního ruchu, exkurze, obecná fyzická geografie

Detail

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. / odborný asistent / garant jednooborového SO Geografie střední Evropy / Odborné zaměření: rurální geografie, regionální rozvoj, ekonomická geografie

Detail

RNDr. Alena CHVÁTALOVÁ, Ph.D. / odborný asistent / prorektorka UJEP / Odborné zaměření: geomorfologie, přírodní rizika

Detail

RNDr. Silvie R. KUČEROVÁ, Ph.D. / odborný asistent / / Odborné zaměření: geografie vzdělávání, geografické vzdělávání, regionální rozvoj

Detail

RNDr. Tomáš MATĚJČEK, Ph.D. / odborný asistent / / Odborné zaměření: biogeografie, životní prostředí, geografické a environmentální vzdělávání

Detail

Mgr. Petr Meyer / odborný asistent / / Odborné zaměření: geografie vzdělávání, geoinformatika a 3D modelování

Detail

Mgr. Jiří RIEZNER, Ph.D. / odborný asistent / tajemník katedry, rozvrhy / Odborné zaměření: agrární formy reliéfu a jejich vegetace, environmentální historie

Detail

Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D. / odborný asistent / / Odborné zaměření: demografie

Nahoru externí vyučující

Detail

RNDr. Jiří MARTÍNEK, Ph.D. / externí vyučující / / Odborné zaměření: regionální geografie Evropy (stř. a JV), dějiny geografie a cestovatelství

Nahoru vědecký pracovník

Detail

Mgr. Eva Nedorostová / vědecký pracovník / PhD student / Odborné zaměření: urbánní environmentalistika, životní prostředí

Detail

Mgr. Jan Píša / vědecký pracovník / PhD student / Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie

Detail

Mgr. Zdeňka Smutná / vědecký pracovník / PhD student / Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie

Detail

Mgr. Bc. Monika Stehlíková / vědecký pracovník / PhD studentka / Odborné zaměření: přírodní rizika a jejich prevence, metody vědecké práce

Detail

Mgr. et Mgr. Petr Trahorsch / vědecký pracovník / PhD student / Odborné zaměření: geografické vzdělávání, didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Nahoru administrativní pracovník

Detail

Jana JANDÁKOVÁ / administrativní pracovník / sekretářka katedry / Odborné zaměření: administrativa, STAG