Prof. Petr DOSTÁL, M.A., Ph.D.
People People

Grade: professor Job title:
Specialization: teorie geografie, regionální rozvoj, geopolitické a geoetnické problémy
Phone: +420 475 28 3153 Fax: +420 475 28 3563
Email: dostal<at>natur.cuni.cz WWW: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/people/dostal1.html
Office No.: 408 Office Hours: pouze na základě dohody mailem
Education and professional development:
Professional activities:
Subjects link: Subjects
Publications:
Publications link:
Research projects: 2005-2007: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021620831
2003-2005: Nová fáze regionálního rozvoje ČR. Grantový projekt GA ČR č. 205/03/0337
1999-2004: Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti. Výzkumný záměr CEZ č. JI3/98:113100007
Other projects:
Membership in professional organizations: Česká geografická společnost (člen Hlavního výboru)
Člen Oborové komise společenských věd Rady vlády ČR pro vědu a výzkum
Člen pracovní skupiny pro geografii a kartografii při Akreditační komisi ČR
Člen Advisory Board of Prague Institute for Global Urban Development
Předseda redakční rady Acta Universitatis Carolinae-Geographica
Člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika.
Člen exekutivy komise IGU - Geography and Public Policy
Člen redakční rady Belgian Journal of Geography
Člen redakční rady GeoJournal, An International Journal on Human Geography and Environmental Sciences
Člen redakční rady Migracije i etničke teme
Člen redakční rady Geoadria