RNDr. Mgr. Ivan FARSKÝ, CSc.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: geografie cestovního ruchu, exkurze, obecná fyzická geografie
Telefon: +420 475 28 3189 Fax: +420 475 285 720
Email: ivan.farsky<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 419 / č. 108, Klíšská 30 (1. patro) Konzultační hodiny: úterý 16.00–17.00, středa 16.00–17.00
Vzdělání a odborný růst: 1972 Mgr. Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem (učitelství matematika - zeměpis)
1982 RNDr. Univerzita Karlova v Praze
1993 CSc.. Masarykova Univerzita v Brně (pro obor fyzická geografie)
Odborné aktivity: 1985 - katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: FARSKÝ, I. Indikace antropogenního ovlivnění průtoku na příkladu řeky Ploučnice. Spisy Zeměpisného sdružení Brno, č.3, 2005, 4 str. ISSN 1214-0848.
FARSKÝ, I., TAMINSKAS, J. Porovnání ročních průtoků řek Česka, Slovenska a Litvy. Sborník z jednání XXI. Sjezdu ČGS 30.8.-2.9. 2006 v Č. Budějovicích, s. 312-314, ISBN 978-80-7040-986-2.
FARSKÝ, I., STANAITIS, A. Lithuania – is it interesting country for foreign visitors? Geoscape, Department of Geography, Faculty of Science in Ústí nad Labem, Vol. 1, Nr.2, p. 19-21. ISSN 1802-1115.
FARSKÝ, I., MATĚJČEK, T. Přehled fyzické geografie. Skriptum, PřF UJEP, Ústí nad Labem, 216 s. ISBN 978-80-7044-938-7
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz
Výzkumné projekty:
Rozvojové projekty: Hydrologická stanice na Chuderovském potoce (2009)
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (Ústecká pobočka)