RNDr. Jiří MARTÍNEK, Ph.D.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : externí vyučující Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: regionální geografie Evropy (stř. a JV), dějiny geografie a cestovatelství
Telefon: +420 475 28 3157 Fax: +420 475 28 3563
Email: martinek_jiri<at>centrum.cz WWW:
Kancelář č.: 430 Konzultační hodiny: dohodou
Vzdělání a odborný růst: 1999 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (učitelství dějepis - zeměpis)
2010 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (pro obor regionální a politická geografie)
2014 Ph.D. Univerzita Hradec Králové (pro obor české a československé dějiny)
Odborné aktivity: 2002–2006 Kartografie Praha, a. s. (odborný redaktor)
2006– Historický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (oddělení biografických studií)
2004– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (externě)
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: MARTÍNEK, J. (2017): Cestovatel a geograf Jiří Daneš, Praha, [v tisku].
MARTÍNEK, J. (2010): Dějiny Přírodovědecké fakulty. In: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 90. výročí založení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, s. 14-15. ISBN 978-80-7444-000-7.JELEČEK, L., MARTÍNEK, J. (2009): Bulharsko.(Edice Stručná historie států). Praha: Libri, 144 s. ISBN 978-80-7277-422-7.
MARTÍNEK, J. (2008): Geografové v českých zemích (1800–1945). Praha: Historický ústav AV ČR, (vyšlo 2009), 245 s. ISBN 978-80-7286-133-0.
CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. (2006): Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. In: Geografie – Sborník ČGS, 111(4): s. 343-367. ISSN: 1212-0014.
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz/
Výzkumné projekty: Biografický slovník českých zemí (plynule od 90. let): http://www.hiu.cas.cz/cs/vyzkumny-zamer/encyklopedie-atlasy/biograficky-slovnik-ceskych-zemi.ep/
Rozvojové projekty:
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (od 1998),
Geografické rozhledy (člen redakční rady)
Klaudyán (člen redakční rady)