RNDr. Jiří MARTÍNEK, Ph.D.
Personen Personen

Grade: external teacher Job title:
Specialization: regionální geografie Evropy (stř. a JV), dějiny geografie a cestovatelství
Phone: +420 475 28 3157 Fax: +420 475 28 3563
Email: martinek_jiri<at>centrum.cz WWW:
Office No.: 430 Office Hours: dohodou
Education and professional development: 1999 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (učitelství dějepis - zeměpis)
2010 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (pro obor regionální a politická geografie)
2014 Ph.D. Univerzita Hradec Králové (pro obor české a československé dějiny)
Professional activities: 2002–2006 Kartografie Praha, a. s. (odborný redaktor)
2006– Historický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (oddělení biografických studií)
2004– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (externě)
Subjects link: Subjects
Publications: MARTÍNEK, J. (2017): Cestovatel a geograf Jiří Daneš, Praha: Historický ústav, 291 s.
MARTÍNEK, J. (2010): Dějiny Přírodovědecké fakulty. In: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 90. výročí založení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, s. 14-15.
MARTÍNEK, J. (2009): Bulharsko. (Edice Stručná historie států). Praha: Libri, 144 s.
MARTÍNEK, J. (c2008): Geografové v českých zemích (1800–1945). Praha: Historický ústav AV ČR, 245 s.
CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. (2006): Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. Geografie, 111(4): 343-367.
Publications link: https://obd.ujep.cz/
Forschungsprojekte: Biografický slovník českých zemí (plynule od 90. let): http://www.hiu.cas.cz/cs/vyzkumny-zamer/encyklopedie-atlasy/biograficky-slovnik-ceskych-zemi.ep/
Andere projekte:
Membership in professional organizations: Česká geografická společnost (od 1998),
Geografické rozhledy (člen redakční rady)
Klaudyán (člen redakční rady)