RNDr. Tomáš MATĚJČEK, Ph.D.
Personen Personen

Grade: assistant professor Job title:
Specialization: biogeografie, životní prostředí, geografické a environmentální vzdělávání
Phone: +420 475 28 3151 Fax: +420 475 28 3563
Email: tomasmat<at>seznam.cz WWW:
Office No.: 441 Office Hours: úterý pouze na základě dohody mailem
Education and professional development: 2001 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (fyzická geografie a geoekologie, učitelství zeměpisu)
2009 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (fyzická geografie a geoekologie)
2009 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (fyzická geografie a geoekologie)
Professional activities: 2001–2002 Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech
2002 Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko
2002–2003 Gymnázium v Nymburce
2005– katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
2005– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Subjects link: Subjects
Publications: MATĚJČEK, T. 2018: Globální systémy ve školní výuce. Geografické rozhledy, 27 (4), 14–15.
JELEN, J., MATĚJČEK, T. 2016. Anthropogenic river alterations and their effects on the flood situations (Bílina River case study). Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 97–111.
BARTOŠ, J., MATĚJČEK, T. 2015. Rozvíjení environmentálních postojů z pohledu učitelů na 2. stupni základních škol. Envigogika, X/2.
ŘEZNÍČKOVÁ, D., MATĚJČEK, T. 2014. Úlohy ve výuce geografie. Nakladatelství P3K, Praha, 95 s.
ŠENOVÁ, V., MATĚJČEK, T. 2013. Zatížení biotopů geograficky nepůvodními druhy rostlin na příkladu povodí Ploučnice. Geografie, 118, č. 4, s. 356–371. IF 1,021.
Publications link: https://obd.ujep.cz/
Forschungsprojekte: Strategie a cíle geografického vzdělávání. Projekt TA ČR, č. TD03000475 (2016–2017)
Environmentální kompetence dětí. Projekt TA ČR, č. TB050MZP001 (2016)
Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy. Grantový projekt GA ČR, P407/10/0514 (2010–2013)
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami. Projekt VaV SM/2/57/05 (2005–2008)
Územní ochrana – bariéra nebo nástroj rozvoje území? Projekt Grantové agentury UK č. 150007 (2007–2009)
Andere projekte: Přírodovědná gramotnost - rozvoj klíčových a specifických kompetencí v přírodovědných předmětech. Projekt JPD3 (CZ.04.3.07/3.1.01.2/2034) z Evropských sociálních fondů (2006–2008)
Projekt 5P – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů. Projekt operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2010–2013)
Membership in professional organizations: Česká geografická společnost
Česká společnost pro krajinnou ekologii (CZ IALE)
Geografické rozhledy (člen redakční rady)