Mgr. Jiří RIEZNER, Ph.D.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení : tajemník katedry, rozvrhy
Odborné zaměření: agrární formy reliéfu a jejich vegetace, environmentální historie
Telefon: +420 475 28 3130 Fax: +420 475 28 3563
Email: jiri.riezner<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 419 Konzultační hodiny: úterý 14.00–15.00, středa 11.00–13.00
Vzdělání a odborný růst: 2000 Mgr. Masarykova univerzita (učitelství zeměpis - dějepis)
2007 Ph.D. Masarykova univerzita (pro obor fyzická geografie)
Odborné aktivity: 2009– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: Raška, P., Riezner, J., Mahr, J. 2018. Adaptace lidské společnosti na život v horách. Geografické rozhledy, 27, č. 5, 4–7.
Raška, P., Riezner, J., Pokorný, R., Holec, M., Raška, M. 2017. Relations between Biotic and Abiotic Diversity in Abandoned Basalt Quarry and Its Relevance for Ecological Restoration (Radobýl Hill, Northern Czechia). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis , 65, č. 1, 151–166.
Bobr, L., Riezner, J. 2017. Scénické silnice a jejich proměny na příkladu USA a Německa. Geografické rozhledy, 26, č. 3, 31–32.
Riezner, J. 2017. Budní hospodářství ve vlastivědných publikacích vysídlených německých obyvatel Krkonoš. Opera Corcontica, 54, 103–116.
Riezner, J. 2017. Adaptace krušnohorského lidového domu na klimatické podmínky. Národopisný věstník, 24, č. 2, 63–86.
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz/
Výzkumné projekty: Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově (2011), http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/index.html
Rozvojové projekty: Památková dokumentace vesnických sídel v ČR (2001–2005)
Členství v odborných organizacích: CZ-IALE Česká společnost pro krajinnou ekologii (od 2001), http://www.iale.cz/