Mgr. Jiří RIEZNER, Ph.D.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení : tajemník katedry, rozvrhy
Odborné zaměření: agrární formy reliéfu a jejich vegetace, environmentální historie
Telefon: +420 475 28 3130 Fax: +420 475 28 3563
Email: jiri.riezner<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 419 Konzultační hodiny: úterý 11–13 a čtvrtek 13–14 hodin
Vzdělání a odborný růst: 2000 Mgr. Masarykova univerzita (učitelství zeměpis - dějepis)
2007 Ph.D. Masarykova univerzita (pro obor fyzická geografie)
Odborné aktivity: 2009– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: RIEZNER, J. 2007. Vývoj využití půdy v horním povodí Opavice v letech 1845–2003. Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Roč. 4, č. 2, s. 28–41. ISSN 1212-9690.
RIEZNER, J. 2008. Agrární formy reliéfu ve Zlatohorské vrchovině. Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Roč. 7, č. 1, s. 50–55. ISSN: 1337-6799.
RIEZNER, J. 2011. Krajinotvorný význam vegetace agrárních valů a teras na příkladu Jesenicka. Studia Oecologica. Roč. 5, č. 1, s. 44–53. ISSN 1802-212X.
RIEZNER, J. 2011. Krajinný ráz území typických agrárními valy a mezemi a jejich vegetací na vybraných příkladech ze severozápadních Čech. Studia Oecologica. Roč. 5, č. 2, s. 65–79. ISSN 1802-212X.
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz/
Výzkumné projekty: Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově (2011), http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126/index.html
Rozvojové projekty: Památková dokumentace vesnických sídel v ČR (2001–2005)
Členství v odborných organizacích: CZ-IALE Česká společnost pro krajinnou ekologii (od 2001), http://www.iale.cz/