PhDr. RNDr. Jan D. BLÁHA, Ph.D.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení : člen AS PřF UJEP
Odborné zaměření: kartografie, kulturní geografie, analýza geografických vizuálií
Telefon: +420 475 28 3141 Fax: +420 475 28 3563
Email: jd<at>jackdaniel.cz WWW: http://jackdaniel.cz
Kancelář č.: 440 Konzultační hodiny: čtvrtek 9–10 a 13–15 hodin
Vzdělání a odborný růst: 2005 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (pro obor kartografie a geoinformatika)
2006 RNDr. Univerzita Karlova v Praze (pro obor kartografie a geoinformatika)
2012 Mgr. Univerzita Karlova v Praze (obecná teorie a historie umění a kultury, pro obor kulturologie, specializace kulturní antropologie)
2013 PhDr. Univerzita Karlova v Praze (pro obor kulturologie se specializací kulturní antropologie)
2013 Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (pro obor kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země)
2008/9 studijní stáž ERASMUS (Forschungsgruppe Kartographie, Technische Universität Wien, 6 měsíců)
Odborné aktivity: 2003–2005 externí spolupráce (kartografické nakladatelství Kartografie Praha)
2005–2009 výuka (PřF Univerzity Karlovy v Praze)
2006–2012 výzkum (PřF Univerzity Karlovy v Praze)
2007 externí výuka (PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
2010–dosud odborný asistent na katedře geografie (PřF UJEP v Ústí n. Labem)
2012–dosud spolupráce na realizaci soutěže Zeměpisná olympiáda, tvorba map pro odborné publikace
2016 spolupráce na přípravě výstavy Lovci lebek, příprava publikace o zahraničním terénním výzkumu (Národní muzeum v Praze)

Výzkumné a terénní pobyty:
2013 výzkumný pobyt v rámci projektu NCL (Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig, 1 měsíc)
2014 výzkumný pobyt v rámci projektu NCL (Forschungsgruppe Kartographie, Technische Universität Wien, 1 měsíc)
2015 a 2016 terénní výzkum (Papua-Nová Guinea, provincie Morobe, údolí řeky Uruwy, celkem 5 měsíců)
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: BLÁHA, J. D, NOVÁČEK, A. 2016. How Central Europe is Perceived and Delimited. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 158: 193–214. ISSN 0029-9138.
SOUKUP, M., BLÁHA, J. D., KONOPÍKOVÁ, M., MOULIS, L., ONDERKA, P., ŠKRABÁKOVÁ, L. 2016. Conditions of Fieldwork. Praha: Národní muzeum, 112 s.
KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D., KUČERA, Z. 2015. Transformations of spatial relationships within elementary education provision: A case study of changes in two Czech rural areas since the second half of the 20th century. Moravian Geographical Reports, 23(1): 34–44. ISSN 1210–8812.
BLÁHA, J. D., ŠTĚRBA, Z. 2014. Colour Contrast in Cartographic Works Using the Principles of Johannes Itten. The Cartographic Journal, 51(3): 203–213.
BLÁHA, J. D. 2010. Various Ways of Assessment of Cartographic Works. In: Gartner, G., Ortag, F. (eds.). Cartography in Central and Eastern Europe. Berlin: Springer, 2010, p. 211–229. ISBN 978-3-642-03293-6.
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz/
Výzkumné projekty: Atlas krajiny České republiky, spolupracovník na výzkumném projektu MŽP (2006–2008)
Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie, hl. řešitel projektu GA UK (2006–2008), http://jackdaniel.cz/estetika/clanky/o-projektu
Mentální mapy: předmět a prostředek k hodnocení, hl. řešitel projektu GA UK (2009–2011), http://jackdaniel.cz/mentmap/
Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit, GA UK (2011–2012), hl. řešitel D. Reeves
Percepce restrukturalizujících se území v souvislostech odlišných forem komodifikace, hlavní řešitel projektu IGA (2015–2016)
Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání, hlavní řešitel projektu GA ČR (2016–2018)
Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita, řešitel projektu GA ČR (2016–2018)
Rozvojové projekty: Akademie CITT - Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES, JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Praha / lektor, DTP práce (2006–2008)
Přírodovědná gramotnost, JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Praha / kartografické redakční práce (2006–2008), http://prirodovedna-gramotnost.cz/
Vyhledávání, podpora a individuální rozvoj studentů přírodních věd, rozvojový projekt MŠMT / kartografické redakční práce (2008)
Workshop „Muss ein Globus rund sein?“ v rámci KinderUni Wien (2009–2013), http://kinderuni.at
Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého příhraničí (InWest) 2011-2014, http://www.in-we-st.eu/
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace (NeoCartoLink) 2012–2014, http://www.neocartolink.cz/
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (2005–), člen Hlavního výboru (2014-), http://geography.cz/
Art and Cartography, Commission of International Cartographic Association (2008–), zástupce Česka v komisi (2011–2014), http://artcarto.wordpress.com/
Use and User Issues, Commission of International Cartographic Association (2013–)
European Society for Oceanists - ESfO (2014-)
Česká asociace pedagogického výzkumu (2016–)
redakční rada odborného časopisu Informace ČGS (2011–), http://geography.cz/informace-cgs/
redakční rada odborného časopisu Kartografické listy (2014–), http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty
člen Ústřední komise Zeměpisné olympiády (2015–), http://www.zemepisnaolympiada.cz