RNDr. Alena CHVÁTALOVÁ, Ph.D.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení : prorektorka UJEP
Odborné zaměření: geomorfologie, přírodní rizika
Telefon: +420 475 28 2278 Fax: +420 475 28 3563
Email: alena.chvatalova<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 408 Konzultační hodiny: pouze na základě dohody mailem
Vzdělání a odborný růst: 1986 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze; obor matematika-geografie
1999 Ph.D. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (v oboru fyzická geografie)
Odborné aktivity: 2004-2005 katedra geografie, Ústav přírodních věd UJEP
2005-dosud katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP
2007-dosud prorektorka pro studium UJEP
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: CHVÁTALOVÁ, A. 2005. Fyzickogeografické přístupy ke studiu vybraných aspektů kulturní krajiny. In BALEJ, M., ANDĚL, J. Komplexní geografické hodnocení kulturní krajiny. Ústí nad Labem : MINO, s. 69-74, ISBN 80-238-9682-2.
CHVÁTALOVÁ, A. 2005. Regionální spefika revitalizace těžebních krajin. In Fyzická geografie – krajinná ekologie – trvalá udržitelnost. FG sborník 3, Brno : MU, s. 62-66, ISBN 80-210-3931-0.
CHVÁTALOVÁ, A. 2004. Faktory řítivých svahových pohybů na území Českého Švýcarska : Geografický pohled na současné Česko. s. 267-272.
CHVÁTALOVÁ, A., KUNC, K. 2004. The changeover to territorial ecological limits - an oportunity for the revitalization of mined landscapes , Badania Geograficzne w poznawaniu srodowiska. p. 474-479.
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz/
Výzkumné projekty: „Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí – regionálně orientovaný výzkum na PF UJEP Ústí n.L.“, podzáměr 000023 „Geografické zhodnocení regionálního rozvoje severozápadních Čech“, Výzkumný záměr č.00002 (zodpovědný řešitel za podzáměr 000023 J. Anděl)
Rozvojové projekty:
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost