Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: rurální geografie, regionální rozvoj, ekonomická geografie
Telefon: +420 475 28 3136 Fax: +420 475 28 3563
Email: vladan.hruska<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 431 Konzultační hodiny: pátek dle předchozí domluvy
Vzdělání a odborný růst: 2005 Bc. Masarykova univerzita, Brno (obor Geografie a kartografie)
2007 Mgr. Masarykova univerzita, Brno (obor Regionální geografie a regionální rozvoj)
2014 Ph.D. Masarykova univerzita (pro obor Regionální geografie a regionální rozvoj)
2009–2010 výzkumný pobyt na Egejské univerzitě, Mytilini, Řecko (5 měsíců)
2010–2011 výzkumný pobyt na Leibnitz-Institut für Länderkunde. Lipsko, Německo (10 měsíců)
Odborné aktivity: 2007–2009 project manager v oblasti evropských dotačních titulů
2011–2012 analytik, evaluátor v oblasti evropských dotačních titulů a regionálního rozvoje
2012– odborný asistent na katedře geografie (PřF UJEP v Ústí n. Labem)
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: HRUŠKA, V., BROUMOVÁ, L., PÍŠA, J. 2018. Assessing the regionality degree of regional products of the Ústí Region (Czechia). European Countryside, 9 (4): 832-849. doi:10.1515/euco-2017-0047
HRUŠKA, V. (ed.) 2015. Post-agricultural rural space of the Visegrad countries: economies, entrepreneurship and policies. Studia Obszarów wiejskich / Rural studies 39.
HRUŠKA, V. 2014. Proměny přístupů ke konceptualizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (4): 581-602, http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.4.109
HRUŠKA, V., KONEČNÝ, O. 2014. Prostory venkova. In: MATOUŠEK, R., OSMAN, R. Prostor(y) geografie. Karolinum. (v tisku)
HRUŠKA, V. 2013. Community resilience under influences of higher governance structures: the case of the Czech rural community Nošovice. In: TAMÁSY, C., DIEZ, J. Regional Resilience, Economy and Society: Globalising Rural Places. Ashgate, Farnham, s. 95-114.
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz/
Výzkumné projekty: Regionální hodnotové řetězce v kontextu ekosystémových služeb a ochrany biodiverzity - na příkladu česko-polsko-saské projektové spolupráce (2014-2017), Deutsche Bundesstiftung Umwelt, hl. řešitel NETSCI Prof. Dr. Kramer GmbH
Výzkum přeshraničních rozvojových os (2016-2017), Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe, hlavní řešitel
Percepce restrukturalizujících se území v souvislostech odlišných forem komodifikace (2015–2016), SGS UJEP, člen týmu
Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries (2014-2015), Mezinárodní visegrádský fond, hl. řešitel
Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech (2012-2014), GA ČR, hl. řešitel P. Chromý
Rozvojové projekty: Cíl 3 „Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého příhraničí (InWest 2.0)“ (2014)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost „PARNET - partnerská síť“ (2011-2014)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání“ (2014-2015)
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (2008–), http://geography.cz/
Euroregion Elbe/Labe - pracovní skupina regionální rozvoj (2014-), http://www.euroregion-elbe-labe.eu
Spolek pro obnovu venkova (2009–), http://www.spovuk.cz