Mgr. Martin Dolejš
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení : člen AS PřF UJEP
Odborné zaměření: geoinformatika
Telefon: +420 475 28 3167 Fax: +420 475 28 3563
Email: martin.dolejs<at>atlas.cz WWW:
Kancelář č.: 408 Konzultační hodiny: pondělí 14.00–16.00, středa 13.00–14.00
Vzdělání a odborný růst: 2008 (Bc.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
2011 (Mgr.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
2008 Tallinn University, Estonsko (studijní pobyt)
2010 Süleyman Demirel Üniversitesi, Turecko (studijní pobyt, lesnictví)
Odborné aktivity: 2010–2013 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Kokořínsko
2013– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: RAŠKA, P., DOLEJŠ, M., HOFMANOVÁ, M. 2016. Effects of Damming on Long-Term Development of Fluvial Islands, Elbe River (N Czechia). River Research and Applications. 22 (March 2014), pp. 1085–1095. Available from: doi:10.1002/rra.3104.
PREKOP, M., DOLEJŠ, M. 2016. Do Bypass Routes Reuduce Noise Disturbances in Cities? Case Study of Cheb (Western Bohemia, Czech Republic). Geographia Technica. 11(2), pp. 78–86. Available from: doi:10.21163/GT_2016.112.08.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty:
Rozvojové projekty: Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého příhraničí (InWest) 2011-2014, http://www.in-we-st.eu/
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (2010–), http://geography.cz/