Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : profesor Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: krajinná ekológia, komplexná fyzická geografia, geomorfológia
Telefon: +420 475 28 Fax: +420 475 28 3563
Email: martin.boltiziar<at>savba.sk WWW: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/pdf_zamestnanci/boltiziar.pdf
Kancelář č.: 408 Konzultační hodiny: pouze na základě dohody mailem
Vzdělání a odborný růst: 1999 Mgr. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre (pro obor biológia - geografia)
2001 RNDr. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre (pro obor špeciálna biológia a ekológia)
2005 PhD. Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava (pro obor krajinná ekológia)
2008 PhDr. Filozofická fakulta UKF v Nitre (pro obor kulturológia)
2008 Doc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove (pro obor geografia)
2015 Prof. PU v Prešove (pro obor geografia)
Odborné aktivity: - recenzování vědeckých prací ve vědeckých časopisech (mj. Ekológia, Geografický časopis, Moravien Geographical Reports, Kartografické listy, Urban Forestry and Urban Greening, Journal of Environmental Biology, Geomorphologica Slovaca et Bohemica, Geografie, Geografické štúdie),
- posuzování vědeckých projektů (VEGA, KEGA, APVV apod.),
- posuzování různých kvalifikačních prací z pracovišť Slovenska a Česka
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: BOLTIŽIAR, M., OLAH, B. Land Use Changes of UNESCO Biosphere Reserves in the Slovak Carpathians Since the Late Eighteenth Century. In: Kozak, J., Ostapowicz, P., Bytnerowicz, A., Wyżga B. (Eds.). The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. p. 377-391.
KOTARBA, A., RACZKOWSKA, Z., DLUGOSZ, M., BOLTIŽIAR, M. Recent debris flow in the Tatra Mountains. In: Loczy, D. (Ed.) Geomorphological Impact of Extreme Weather (Case Studies from Central and Eastern Europe). Springer, 2013. p. 221-236.
Kolektiv autorů. Recent Landform Evolution in Slovakia. In: Loczy, D.; Kotarba, A., Stankoviansky, M. (eds.). Recent Landform Evolution. SPRINGER, 2012. p. 141-176.
Kolektiv autorů. Determining Europe’s land cover changes over the past 50 years using aerial photographs. In: Progress in physical geography, Vol. 34, 2010. p. 183-205.
Kolektiv autorů. Forest and agricultural land change in the Carpathian region – A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. Land Use Policy. 2014, 39 (5), p. 685-697.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty: EEA: Development scenarios of representative landscape ecosystems in the Slovak Republic considering global changes (Norway grants, NL, řešitel,
EEA: Research and maintaining of biodiversity in historical structures of agricultural landscape of Slovakia (Norway grants, NL, řešitel)
APVV-SK-PL-0035-12 Geomorfologický výskum Tatier ako východisko pre poznanie súčasných zmien vysokohorského prostriedia. (SK-PL, zodpovědný řešitel),
Cross-border research of the Great Morava core, Visegrad Fund, (SK-CZ, zodpovědný řešitel),
NASA: 200 years of land use and land cover changes and their driving forces in the Carpathian Basin (USA, řešitel)
Rozvojové projekty:
Členství v odborných organizacích: členství v redakčních radách odborných časopisů (mj. Ekológia, GeoScape, Geoinformation, Geografické informácie, Geografie)