Mgr. Ladislav Bobr
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: regionální rozvoj, geoinformatika
Telefon: +420 475 28 3157 Fax: +420 475 28 3563
Email: ladislav.bobr<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 430 Konzultační hodiny: úterý 10.00–11.00 a 12.00–13.00, středa 13.00–14.00
Vzdělání a odborný růst: 2011 (Bc.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
2014 (Mgr.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
Odborné aktivity: 2014– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: BOBR, L., RIEZNER, J. 2017. Scénické silnice a jejich proměny na příkladu USA a Německa. Geografické rozhledy, 26(3): 31–32.
BOBR, L. 2014. Scenic roads, možnosti rozvoje v Ústeckém kraji [rukopis]. Ústí nad Labem. 90 s. + přílohy. Diplomová práce. UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty:
Rozvojové projekty:
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (2012–) http://www.geography.cz/