Mgr. Ladislav Bobr
Personen Personen

Grade: assistant professor Job title:
Specialization: regionální rozvoj, geoinformatika
Phone: +420 475 28 3157 Fax: +420 475 28 3563
Email: ladislav.bobr<at>ujep.cz WWW:
Office No.: 430 Office Hours: úterý 10.00–11.30, středa 10.00–11.30
Education and professional development: 2011 (Bc.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
2014 (Mgr.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
Professional activities: 2014– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Subjects link: Subjects
Publications: BOBR, L., RIEZNER, J. 2017. Scénické silnice a jejich proměny na příkladu USA a Německa. Geografické rozhledy, 26(3): 31–32.
BOBR, L. 2014. Scenic roads, možnosti rozvoje v Ústeckém kraji [rukopis]. Ústí nad Labem. 90 s. + přílohy. Diplomová práce. UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie.
Publications link:
Forschungsprojekte:
Andere projekte:
Membership in professional organizations: Česká geografická společnost (2012–) http://www.geography.cz/