Mgr. Petr Meyer
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: geografie vzdělávání, geoinformatika a 3D modelování
Telefon: +420 475 28 3126 Fax: +420 475 28 3563
Email: petr.meyer<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 440 Konzultační hodiny: pondělí 13.30–15.00
Vzdělání a odborný růst: 2013 (Bc.) Technická univerzita v Liberci (aplikovaná geografie)
2015 (Mgr.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
Odborné aktivity: 2015 Technická univerzita v Liberci (výuka GIS, letní semestr)
2015– Liberecký kraj, obor životního prostředí a zemědělství (externí pracovník pro GIS a 3D modelování)
2015– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: MEYER, P., KUČEROVÁ, S. R. 2018. Do pupils attend the nearest elementary school to their homes? Factors in school choice in the urban environment of Liberec, Czechia. AUC Geographica, 53(2).
MEYER, P. 2017. 3D modely v geografii a jejich nevyužitý potenciál. Geografické rozhledy, 26(4): 20–21.
BLÁHA, J. D., MEYER, P. 2016. Jižní oceán v mentálních mapách žáků. Geografické rozhledy, 25(3): 14–16.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty: GA ČR č. 16-01003S „Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání“ (2016–2018), člen týmu
Rozvojové projekty: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína“, člen týmu (2017–)
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (2014–), http://geography.cz/
Česká asociace pedagogického výzkumu (2016–)