Mgr. Petr Meyer
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: geografie vzdělávání, geoinformatika a 3D modelování
Telefon: +420 475 28 3126 Fax: +420 475 28 3563
Email: petr.meyer<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 440 Konzultační hodiny: úterý 10–11.30 hodin
Vzdělání a odborný růst: 2013 (Bc.) Technická univerzita v Liberci (aplikovaná geografie)
2015 (Mgr.) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (geografie)
Odborné aktivity: 2015 Technická univerzita v Liberci (výuka GIS, letní semestr)
2015– Liberecký kraj, obor životního prostředí a zemědělství
2015– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: Bláha, J. D., MEYER, P. 2016. Jižní oceán v mentálních mapách žáků. Geografické rozhledy, 25(3): 14–16.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty: GA ČR č. 16-01003S „Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání“ (2016–2018), člen týmu
Rozvojové projekty:
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (2014–), http://geography.cz/
Česká asociace pedagogického výzkumu (2016–)