Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : odborný asistent Další pracovní zařazení :
Odborné zaměření: demografie
Telefon: +420 475 28 3151 Fax: +420 475 28 3563
Email: kristyna.rybova<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 441 Konzultační hodiny: pouze na základě dohody mailem
Vzdělání a odborný růst: 2007 (Bc.) Univerzita Karlova v Praze (demografie-sociologie)
2010 (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze (demografie)
2011 (Bc.) Česká zemědělská univerzita v Praze (rozvoj venkova)
2010 Humboldtova univerzita v Berlíně, Německo (studijní pobyt)
2012 INFA, Institut für Abfall, Abwasser und Infrastrukturmanagement GmbH, Ahlen, Německo (stáž)
2018 (Ph.D.) Univerzita Karlova, Praha
Odborné aktivity: 2015– katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: RYBOVÁ, K.; SLAVÍK, J.; BURCIN, B.; SOUKOPOVÁ, J.; KUČERA, T.; ČERNÍKOVÁ, A. 2018. Socio-demographic Determinants of Municipal Waste Generation: Case Study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2018, vol. 20, no. 3, s. 1884-1891. DOI: 10.1007/s10163-018-0734-5.
SLAVÍK, J.; POTLUKA, O.; RYBOVÁ K. 2017. Subsidies in waste management: Effective instruments or a cul-de-sac of European structural policies? Waste Management, 2017(65): 1–2.
RYBOVÁ, K. 2017. Jak ovlivňují socio-demografické proměnné produkci tříděného sběru komunálního odpadu? Případová studie České republiky. WASTE FORUM 2017(2): 102–110. ISSN 1804-0195.
RYBOVÁ, K.; SLAVÍK, J. 2016. Smart cities and ageing population: Implications for waste management in the Czech Republic, In: Koukol, M. (ed.) Smart Cities Symposium Prague (SCSP), Prague, p. 36-40. ISBN 978-1-5090-1116-2.
RYBOVÁ, K.; SLAVÍK, J. 2016. Can Demographic Characteristics Explain Intermunicipal Differences in Production of Municipal Waste? In: Špalková, D.; Matějová, L. (eds.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno: Masaryk University, p. 375-382. ISBN 97-80-210-8082-9.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty: GAČR č. 15-08032S „Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb“ (2015-2016), člen týmu (hl. řešitel dr. Slavík)
GA ČR č. 16-14409S „Vliv demografického vývoje a >>vytěsňovacího efektu<< na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“ (2016-2018), člen týmu
Rozvojové projekty: ESF, Svobodný stát Sasko „Promovieren in Sachsen International“ (2013-2014), člen týmu
OP Česko-Sasko 2007-2014 „Hodnotná příroda východního Krušnohoří“ (2013-2014), člen týmu
EHP a Norské fondy č. EHP-CZ02-OV-1-013-01-2014 „Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím“ (2015-2016), člen týmu
Interreg Central Europe „Increased effectiveness of transnational knowledge and technology transfer through a cross-border cooperation network of transfer promotors (TRANS3Net)“ (2016-2019), člen týmu
OP Česko-Sasko 2014-2020 "Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR", manažer projektu
OP Česko-Sasko 2014-2020 "BIDELIN - Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína", člen týmu
Členství v odborných organizacích: Česká demografická společnost
Česká geografická společnost (2016–)