Mgr. et Mgr. Petr Trahorsch
Personen Personen

Grade: research worker Job title: PhD student
Specialization: geografické vzdělávání, didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
Phone: +420 475 28 3126 Fax: +420 475 28 3563
Email: Petr.Trahorsch<at>seznam.cz WWW:
Office No.: 438 Office Hours: pouze na základě dohody mailem
Education and professional development: 2014 (Bc.) Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem (tělesná výchova a geografie)
2016 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (učitelství geografie-tělesné výchovy pro střední školy)
2016– postgraduální studium na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem (Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání)
Professional activities: 2016- katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (vědecký pracovník)
Subjects link: Subjects
Publications: TRAHORSCH, P. 2018. Skečnouting: tvorba vizuo-textového zápisu. Geografické rozhledy, 27(5): 26–29.
TRAHORSCH, P., BLÁHA, J. D., JANKO, T. 2018. Analýza výzkumu vizuálií v učebnicích na příkladu učebnic s geografickým obsahem. Pedagogická orientace, 28(1): 111–134.
TRAHORSCH, P., BLÁHA, J. D. 2017. Geografická dimenze a využití Postcrossingu ve výuce na středních školách. Geografické rozhledy, 26(4): 12–13.
TRAHORSCH, P. 2016. Hospodářské mapy ve školních atlasech: srovnávací analýza a návrh řešení. 94 s. + 43 s. příloh. Diplomová práce. PřF UJEP, katedra geografie.
Publications link:
Forschungsprojekte: GA ČR č. 16-01003S „Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání“ (2016–2018), člen týmu
SGS UJEP „Vizuálie v učebnicích zeměpisu a vlastivědy a jejich vliv na vznik miskoncepcí“ (2017–2019), hlavní řešitel
Andere projekte:
Membership in professional organizations: Česká geografická společnost (2016–) http://www.geography.cz/
Česká asociace pedagogického výzkumu (2017–)