Mgr. Monika Stehlíková
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : vědecký pracovník Další pracovní zařazení : PhD studentka
Odborné zaměření: přírodní rizika a jejich prevence, metody vědecké práce
Telefon: +420 475 28 3126 Fax: +420 475 28 3563
Email: stehlikova.m4<at>seznam.cz WWW:
Kancelář č.: 438 Konzultační hodiny: dohodou
Vzdělání a odborný růst: 2014 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
2016 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
2013– Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem (obor Podniková ekonomika a management)
2016– postgraduální studium na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa)
Odborné aktivity: 2017- katedra geografie, Přírodovědecká fakulta / Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem (vědecký pracovník)
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace:
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty: 2017– Institucionální analýza povodňových krizových operačních plánů v České republice. SGS UJEP (hlavní řešitel)
Rozvojové projekty:
Členství v odborných organizacích: