Mgr. Jan Píša
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : vědecký pracovník Další pracovní zařazení : PhD student
Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie
Telefon: +420 475 28 3126 Fax: +420 475 28 3563
Email: JanPisa<at>seznam.cz WWW:
Kancelář č.: 438 Konzultační hodiny: čtvrtek 9–11 hodin
Vzdělání a odborný růst: 2015 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie střední Evropy)
2017 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
2017– postgraduální studium na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa)
Odborné aktivity: 2017- katedra geografie, Přírodovědecká fakulta / Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: HRUŠKA, V., BROUMOVÁ, L., PÍŠA, J. 2018. Assessing the regionality degree of regional products of the Ústí Region (Czechia). European Countryside, 9 (4): 832-849. doi:10.1515/euco-2017-0047
PÍŠA, J. 2017. Amenitní migrace do venkovských oblastí severních Čech. 102 s. Diplomová práce. PřF UJEP, katedra geografie.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty:
Rozvojové projekty: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko–ČR. Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 (člen týmu)
Členství v odborných organizacích: