Mgr. Zdeňka Smutná
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : vědecký pracovník Další pracovní zařazení : PhD student
Odborné zaměření: rurální geografie, ekonomická geografie
Telefon: +420 475 28 3126 Fax: +420 475 28 3563
Email: zdenka.smutna@ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 438 Konzultační hodiny: pouze na základě dohody mailem
Vzdělání a odborný růst: 2015 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie střední Evropy)
2017 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
2017 – vědecká stáž, Helmholtz Zentrum für Umweltforschung UFZ, Leipzig (3 měsíce)
2018 – vědecká stáž, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) (6 měsíců)
2018– postgraduální studium na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa)
Odborné aktivity: 2018- katedra geografie, Přírodovědecká fakulta / Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: SMUTNÁ, Z. 2019. Analýza využití participativních technik strategického plánování rozvoje v Ústeckém kraji. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [online]. 2019(03).
SMUTNÁ, Z. 2017. Samozásobitelství jako forma udržitelné spotřeby potravin na příkladu vesnic Kokořín a Janova Ves. 65 s. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem.

Odkaz na publikace: http://www.regionalnirozvoj.eu/201903/analyza-vyuziti-participativnich-technik-strategickeho-planova
Výzkumné projekty: Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech (2019-2020), TAČR
Rozvojové projekty: SMART City – SMART Region – SMART Community (2018-2022)
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost (2018-), https://geography.cz