Mgr. Eva Nedorostová
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : vědecký pracovník Další pracovní zařazení : PhD student
Odborné zaměření: urbánní environmentalistika, životní prostředí
Telefon: Fax:
Email: Nedorostova.e@gmail.com WWW:
Kancelář č.: 438 Konzultační hodiny: pouze na základě dohody mailem
Vzdělání a odborný růst: 2017 (Bc.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie střední Evropy)
2019 (Mgr.) Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (obor Geografie)
2019 – postgraduální studium na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem (studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa)
Odborné aktivity: 2019 – katedra geografie, Přírodovědecká fakulta / Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: NEDOROSTOVÁ, E. 2019. Faktory ovlivňující kvalitu života ve městě: případová studie Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 89 s. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
Odkaz na publikace:
Výzkumné projekty:
Rozvojové projekty:
Členství v odborných organizacích: