Doc. RNDr. Jiří ANDĚL, CSc.
Lidé na katedře Lidé na katedře

Pracovní zařazení : docent Další pracovní zařazení : zástupce vedoucího katedry / garant dvouoborových SO
Odborné zaměření: sociogeografie, geodemografie a regionální geografie
Telefon: +420 475 28 3168 Fax: +420 475 28 3563
Email: jiri.andel<at>ujep.cz WWW:
Kancelář č.: 409 Konzultační hodiny: středa 10.00–12.00, čtvrtek 10.00–11.00
Vzdělání a odborný růst: 1975 Mgr. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (odborná geografie)
1979 RNDr. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1987 CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1995 Doc. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
Odborné aktivity: 1977-1979 Výzkumný ústav pro filosofii a sociologii Československé akademie věd v Praze
1980-1993 Výzkumný ústav výstavby a architektury Praha
1993- katedra geografie Pedagogické, později Přírodovědecké fakulty UJEP
1999-2008 vedoucí katedry geografie
Odkaz na vyučované předměty: Vyučované předměty
Publikace: ANDĚL, J., BIČÍK, I., BLÁHA, J. D. (2018): Macro-regional differentiation of the world: Authors’ concept and its application. vol. Miscellanea Geographica – Region al Studies on Development, 22(3), pp.
ANDĚL, J., BIČÍK, I. et al. (2016): The World’s Major Regions as Part of Regional Geography Courses? In: Current Topics in Czech and Central European Geography Education, Editors: Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (Eds.), Springer, pp. 211–227. ISBN 978-3-319-43614-2.
ANDĚL, J. (2012): Sociální / lidský kapitál EEL. In: JEŘÁBEK, M., ANDĚL, J. a kol. (2012): Euroregion Elbe / Labe – regionální studie. AUP, Studia Geographica 178, Ústí nad Labem, s. 51-57.
BALEJ, M., ANDĚL, J., RAŠKA, P., ORŠULÁK, T. (2012): Land Use Changes in Northwestern Part of Czechia: the Effects of Displacement of German Inhabitants. In: BIČÍK, I., Himiyama, Y., FERANEC, J., ŠTYCH, P. edit. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume VII., p. 49–57, Hokkaido, Japan.
ANDĚL, J., BIČÍK, I., DOSTÁL, P., LIPSKÝ, Z., SHAHNESHIN, S. G. - Eds. (2010): Landscape Modelling. Geographical Space, Transformation and Future Scenarios. Springer Dordrecht, Heidelberg, London, New York, pp. 203.
Odkaz na publikace: https://obd.ujep.cz
Výzkumné projekty: Výzkumný záměr č.00002 „Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí – regionálně orientovaný výzkum na PF UJEP Ústí n.L.“ (1998–2002)
GAČR 205/99/1142 „Postavení pohraničí v regionálním rozvoji ČR se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur“ (1999-2001)
GAČR „Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu“ (2001-2003)
GAČR 403/03/1369 „Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace“ (2003-2005)
MPSV 1J 008/04-DP1 „Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace“ (2004-2009) http://www.geoscape.cz
GAČR 403 261 254: „Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace“ (2006-2008), řešitel, http://gacr.geograf.cz
GAAV ČR IAA311230901: „České pohraničí po Schengenu: Územní svébytné, oscilační, a/nebo tranzitní?“ (2009-2012), spoluřešitel
GAČR, P404/12/1112. „Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech“, spoluřešitel (2012-2014)
Rozvojové projekty: FRVŠ 0698/2001 „Land use – vývoj využití ploch modelových oblastí“ (2001)
SFMP Phare CBC „Atlas Euroregionu Elbe/Labe jako prostředek vzájemného přeshraničního poznávání“ (2005)
MŠMT SIPVZ č. 0380P2006 „Interaktivní mapy Česka - využití programu Arc View 9.1 pro tvorbu studijních materiálů a prezentací“ (2006), http://gis.gyka.net
Členství v odborných organizacích: Česká geografická společnost
Demografická společnost Akademie věd ČR
Geophilatelie
Redakční rada Geoscape