People

Nowadays the department has 17 internal and 5 external teachers, focusing on all major branches of geography and environmental studies, and secretary.

Right: members of the department in 2013

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Up professor

Detail

Prof. Petr DOSTÁL, M.A., Ph.D. / professor / / Specialization: teorie geografie, regionální rozvoj, geopolitické a geoetnické problémy

Up associate professor

Detail

Doc. RNDr. Jiří ANDĚL, CSc. / associate professor / zástupce vedoucího katedry / garant dvouoborových SO / Specialization: sociogeografie, geodemografie a regionální geografie

Detail

Doc. RNDr. Martin BALEJ, Ph.D. / associate professor / rektor UJEP / Specialization: geoekologie, krajinná ekologie, hodnocení krajiny

Detail

Doc. RNDr. Ivan BIČÍK, CSc. / associate professor / / Specialization: změny využívání krajiny (LU), zemědělství a venkov, druhé bydlení, geografické vzdělávání

Detail

Doc. PhDr. RNDr. Jan D. BLÁHA, Ph.D. / associate professor / proděkan pro vnější a zahraniční vztahy / Specialization: kartografie, kulturní geografie, analýza geografických vizuálií

Detail

Doc. Mgr. Pavel RAŠKA, Ph.D. / associate professor / vedoucí katedry / garant jednooborových SO Geografie / člen AS UJEP / Specialization: geomorfologie, geoekologie, urbánní environmentalistika

Up assistant professor

Detail

Mgr. Ladislav Bobr / assistant professor / / Specialization: regionální rozvoj, geoinformatika

Detail

Mgr.  Martin Dolejš / assistant professor / člen AS PřF UJEP / Specialization: geoinformatika

Detail

RNDr. Mgr. Ivan FARSKÝ, CSc. / assistant professor / / Specialization: geografie cestovního ruchu, exkurze, obecná fyzická geografie

Detail

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. / assistant professor / garant jednooborového SO Geografie střední Evropy / Specialization: rurální geografie, regionální rozvoj, ekonomická geografie

Detail

RNDr. Alena CHVÁTALOVÁ, Ph.D. / assistant professor / prorektorka UJEP / Specialization: geomorfologie, přírodní rizika

Detail

RNDr. Silvie R. KUČEROVÁ, Ph.D. / assistant professor / / Specialization: geografie vzdělávání, geografické vzdělávání, regionální rozvoj

Detail

RNDr. Tomáš MATĚJČEK, Ph.D. / assistant professor / / Specialization: biogeografie, životní prostředí, geografické a environmentální vzdělávání

Detail

Mgr. Petr Meyer / assistant professor / / Specialization: geografie vzdělávání, geoinformatika a 3D modelování

Detail

Mgr. Jiří RIEZNER, Ph.D. / assistant professor / tajemník katedry, rozvrhy / Specialization: agrární formy reliéfu a jejich vegetace, environmentální historie

Detail

Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D. / assistant professor / / Specialization: demografie

Up external teacher

Detail

RNDr. Jiří MARTÍNEK, Ph.D. / external teacher / / Specialization: regionální geografie Evropy (stř. a JV), dějiny geografie a cestovatelství

Up research worker

Detail

Mgr. Eva Nedorostová / research worker / PhD student / Specialization: urbánní environmentalistika, životní prostředí

Detail

Mgr. Jan Píša / research worker / PhD student / Specialization: rurální geografie, ekonomická geografie

Detail

Mgr. Zdeňka Smutná / research worker / PhD student / Specialization: rurální geografie, ekonomická geografie

Detail

Mgr. Bc. Monika Stehlíková / research worker / PhD studentka / Specialization: přírodní rizika a jejich prevence, metody vědecké práce

Detail

Mgr. et Mgr. Petr Trahorsch / research worker / PhD student / Specialization: geografické vzdělávání, didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Up office worker

Detail

Jana JANDÁKOVÁ / office worker / sekretářka katedry / Specialization: administrativa, STAG