Úvodem & novinky

Katedra geografie je největším geografickým univerzitním pracovištěm v Ústeckém kraji a nabízí možnost studia v oborech bakalářských:
   
Geografie,
    Geografie střední Evropy,
    Geografie dvouoborová

a magisterských:
   
Geografie,
    Učitelství geografie pro ZŠ a SŠ

Spolu s katedrami FSE a FŽP UJEP jsou klíčovými pracovišti UJEP zajišťující oblast vzdělávání Vědy o Zemi.

 


 
     


Atraktivní obory a široké uplatnění na trhu práce.

 Informace k přijímacímu řízení.

 Leták o katedře a studijních oborech.

   

Lze svět rozdělit na specifické regiony? A co je pro ně typické? Po několikaletém úsilí je na pultech knihkupectví unikátní knižní projekt kolektivu ústeckých a pražských geografů věnovaný regionální geografii světa. Děkujeme autorům, ale i mnoha našim studentům, kteří se na přípravě knihy podíleli.

 
     
Podpořte nás na Facebooku

 
Severočeská pobočka ČGS
  Vyjeďte již tento rok na studium do zahraničí!  Vybírejte z 15 smluv v deseti evropských zemích nebo využijte možnost absolvovat studentskou či absolventskou stáž v praxi. Více informací najdete na https://erasmus.ujep.cz/ oči u katederního koordinátora (P. Raška).