Úvodem & novinky

Katedra geografie je největším geografickým univerzitním pracovištěm v Ústeckém kraji a nabízí možnost studia v několika bakalářských a magisterských studijních programech s širokým uplatněním ve veřejné správě a soukromém sektoru.     Jak silný je migrační proud českého zdravotnického personálu do saských nemocnic a jiných zdravotnických zařízení? Tyto a jiné otázky byly diskutovány na konferenci o regionálním rozvoji v česko-saském pohraničí, která proběhla v Ústí n.L. za spolupráce katedry geografie UJEP a TU Chemnitz. Foto.  
     

 Staňte se našimi studenty!

Nabízíme atraktivní obory zahrnující práci s moderními technologiemi, exkurze, přednášky odborníků z praxe a široké uplatnění na trhu práce.

 Informace k přijímacímu řízení. / Infoleták ke stažení.

    Jaká je ekonomická úspěšnost venkova ve střední Evropě? Na to se v rámci nového mezinárodního projektu podpořeno Mezinárodním visegrádským fondem zaměří jeho řešitelé S. R. Kučerová a V. Hruška spolu s kolegy z dalších zemí. Více zde  
     
Podpořte nás na Facebooku

 
Severočeská pobočka ČGS
  Jaký je potenciál geografie pro sledování odolnosti společnosti vůči působení přírodních i společensko-ekonomických rušivých vlivů? O vysvětlení se pokusil kolektiv autorů z naší katedry v nové knize Adaptabilita a Resilience: studie k integrujícím přístupům v geografii. Více zde