Úvodem & novinky

Vítejte na stránkách katedry geografie
PřF UJEP v Ústí nad Labem
 
Katedra geografie je největším geografickým univerzitním pracovištěm v Ústeckém kraji a nabízí možnost studia v několika bakalářských a magisterských studijních programech s širokým uplatněním ve veřejné správě a soukromém sektoru.
  • Úspěch v soutěži o nejlepší studentskou práci v oboru geografie:
  • Student ing. Miroslav Duda ovládl se svou prací na téma Výhledová místa vrcholů Českého středohoří, jejich zachycení v kartografických dílech a komparace těchto děl se skutečností“ celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie (kategorie bakalářské práce). Za tuto práci získal i ocenění primátora města Ústí nad Labem. K vynikajícímu výsledku blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů!
   

Staňte se našimi studenty!

Nabízíme atraktivní obory zahrnující práci s moderními technologiemi, exkurze, přednášky odborníků z praxe a široké uplatnění na trhu práce. Informační leták ke stažení →

Informace k přijímacímu řízení naleznou uchazeči na tomto odkazu →

 
Podpořte nás na Facebooku:
Geografové na UJEP
  • Nový projekt GA ČR:
  • Mgr. Pavel Raška, Ph.D. získal nový výzkumný projekt GA ČR (postdoktorský) s názvem Dokumentární data ve výzkumu sociální percepce a adaptačních strategií vůči vybraným historickým přírodním hazardům v České republice.
 
 
  • Nová publikace: Kučerová, S. (2012): Proměny územní struktury základního školství v Česku. Praha : ČGS. 209 s. (Edice Geographica)