Úvodem & novinky

Katedra geografie je největším geografickým univerzitním pracovištěm v Ústeckém kraji a nabízí možnost studia v oborech bakalářských:
   
Geografie,
    Geografie střední Evropy,
    Geografie dvouoborová

a magisterských:
   
Geografie,
    Učitelství geografie pro ZŠ a SŠ

Spolu s katedrami FSE a FŽP UJEP jsou klíčovými pracovišti UJEP zajišťující oblast vzdělávání Vědy o Zemi.

 


 
     


Atraktivní obory a široké uplatnění na trhu práce.

 Informace k přijímacímu řízení.

 Leták o katedře a studijních oborech.

   

Zemřel náš kolega doktor Gustav Novotný
Katedra geografie s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 28. srpna 2019 zemřel náhle ve věku 32 let RNDr. Mgr. Gustav Novotný, Ph.D. (nekrolog)

Kdo čtete a znali jste ho, věnujte mu prosím tichou vzpomínku!

 
     
Podpořte nás na Facebooku

 
Severočeská pobočka ČGS
  Vyjeďte již tento rok na studium do zahraničí!  Vybírejte z 15 smluv v deseti evropských zemích nebo využijte možnost absolvovat studentskou či absolventskou stáž v praxi. Více informací najdete na https://erasmus.ujep.cz/ oči u katederního koordinátora (P. Raška).