Úvodem & novinky

Katedra geografie je největším geografickým univerzitním pracovištěm v Ústeckém kraji a nabízí možnost studia v oborech bakalářských:
   
Geografie,
    Geografie střední Evropy,
    Geografie dvouoborová

a magisterských:
   
Geografie,
    Učitelství geografie pro ZŠ a SŠ

Spolu s katedrami FSE a FŽP UJEP jsou klíčovými pracovišti UJEP zajišťující oblast vzdělávání Vědy o Zemi.

 


 
     


Atraktivní obory a široké uplatnění na trhu práce.

 Informace k přijímacímu řízení.

 Leták o katedře a studijních oborech.

   

Ústecké Dny geografie se blíží!
Tradiční akce naší katedry se letos koná v období 11.–13. 11. 2019. Podrobnější informace o programu budou zveřejněny v následujících dnech. Již nyní však můžete přijmout naše pozvání na veřejnou debatu s odborníky na téma "Sucho v krajině".

UDÁLOST NA FACEBOOKU

 
     
Podpořte nás na Facebooku

 
Severočeská pobočka ČGS
  Vyjeďte již tento rok na studium do zahraničí!  Vybírejte z 15 smluv v deseti evropských zemích nebo využijte možnost absolvovat studentskou či absolventskou stáž v praxi. Více informací najdete na https://erasmus.ujep.cz/ oči u katederního koordinátora (P. Raška).