Kategorie kurzů

 
Státní závěrečné zkoušky, kvalifikační práce 
 Státní závěrečné zkouškyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Bakalářské a diplomové práceTento kurz je otevřen i pro hostySouhrn
Specifické 
 Metody vědecké práceTento kurz je otevřen i pro hosty
 Přírodní hazardy a rizikaTento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografické projekty a grantyTento kurz je otevřen i pro hostyTento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 Metody a aplikace historické geografieTento kurz je otevřen i pro hosty
 TCSGATento kurz je otevřen i pro hosty
 Metody ve fyzické geografiiTento kurz je otevřen i pro hosty
 Základy fyzické geografie (dr. Riezner)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Odborná praxeTento kurz je otevřen i pro hosty
 Didaktika geografieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Evropská integrace (doc. Anděl)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Kulturní geografie (doc. Anděl)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální geografie Evropy (doc. Anděl)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální geografie světa A (doc. Anděl)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální geografie světa B (doc. Anděl)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální geografie ČínyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Základy sociální geografie (doc. Anděl)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální geografie ČR (FG)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Kvantitativní metodyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografická kartografie (B104)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografické informační systémy I (P208, P229, B202)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 GeoinformatikaTento kurz je otevřen i pro hosty
 Interdisciplinární přístupy ke kartografické tvorběTento kurz je otevřen i pro hosty
 Oborový proseminářTento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografie obyvatelstva a sídel (cvičení)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Problémy regionálního rozvoje (V. Hruška)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Základy demografie (V. Hruška) Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Odborná angličtinaTento kurz je otevřen i pro hosty
 Urbánní environmentalistikaTento kurz je otevřen i pro hosty
 Aplikovaná geomorfologieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Kurzy N403,N404,P602 a P603Tento kurz je otevřen i pro hosty
Inovace kurzů InRegion 
 Základy financí Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Vybrané regiony světa 1Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Územní plánováníTento kurz je otevřen i pro hosty
 Úvod do regionálního rozvojeTento kurz je otevřen i pro hosty
 Terenní praxe z regionální ekonomikyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Teoretická geografieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Strukturální fondy a způsob jejich využitíTento kurz je otevřen i pro hosty
 StatistikaTento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální rozvojové projektyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální politika a regionální rozvojTento kurz je otevřen i pro hosty
 Politická a kulturní geografieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Mikroekonomie ITento kurz je otevřen i pro hosty
 Makroekonomie ITento kurz je otevřen i pro hosty
 Humánní geografie 3Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Globální problémy lidstvaTento kurz je otevřen i pro hosty
 GIS v humánní geografiiTento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografie služebTento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografie městaTento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografie malé oblastiTento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografie EvropyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Fyzická geografie světaTento kurz je otevřen i pro hosty
 Fenomén střední EvropaTento kurz je otevřen i pro hosty
 Bakalářský seminář pro RRTento kurz je otevřen i pro hosty
 Demografie (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Diplomový seminářTento kurz je otevřen i pro hosty
 Ekologické aspekty politiky územního rozvoje (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Euroregiony, přeshraniční spolupráceTento kurz je otevřen i pro hostySouhrn
 Evropské fondy a mezinárodní spolupráceTento kurz je otevřen i pro hosty
 Fachthemen aus dem Bereich Regionalentwicklung und Verwaltung (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Finance ve veřejné správě (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 GeoekologieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografie cestovního ruchuTento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografie ČR I. Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografie ČR II (Ekonomickogeografický přehled krajů ČR)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Geografie obyvatelstva a sídelTento kurz je otevřen i pro hosty
 Introduction to English for Regional Development (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Kulturně-historické památky UNESCOTento kurz je otevřen i pro hosty
 Kulturní geografie Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Kvantitativní metodyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Metody a aplikace historické geografieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Přírodní památky UNESCOTento kurz je otevřen i pro hosty
 Problémy regionálního rozvojeTento kurz je otevřen i pro hosty
 PVK Aplikovaná geomorfologieTento kurz je otevřen i pro hosty
 PVK Krajinné plánováníTento kurz je otevřen i pro hosty
 PVK Metody ve fyzické geografiiTento kurz je otevřen i pro hosty
 PVK Trvale udržitelný rozvojTento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální aspekty rozvoje pohraničí (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální ekonomie I (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální ekonomika II (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální geografie EvropyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální geografie světa ATento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální geografie světa BTento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionalní informace a analýza (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální organizace Česka (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Regionální výzkum v pohraničíTento kurz je otevřen i pro hosty
 Rozvojové problémy regionů ČR (Spotřební a strojírenský průmysl Česka)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Rozvojové problémy regionů ČR (Spotřební a strojírenský průmysl Česka)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Státní správa a samospráva (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Teorie a koncepty rurální geografie Tento kurz je otevřen i pro hostySouhrn
 Teorie regionálního rozvoje (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Urbánní environmentalistikaTento kurz je otevřen i pro hosty
 VK - Transformace veřejné správy (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 VK Demografický seminář (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 VK Hodnocení vlivů na životní prostředí (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 VK Marketing měst a obcí (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 VK Populační vývoj ČR (FSE UJEP)Tento kurz je otevřen i pro hosty
 VK Regionální geografie ČínyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Vybrané kapitoly z geografie krajinyTento kurz je otevřen i pro hosty
 Vybrané problémy ekonomické geografieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Základy fyzické geografieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Základy sociální geografieTento kurz je otevřen i pro hosty
Propagace,CI,licence 
 Licence programu ArcGISTento kurz je otevřen i pro hosty
 Týden geografieTento kurz je otevřen i pro hosty
 Propagační materiály katedryTento kurz je otevřen i pro hosty
ERASMUS+ 
 Zharaniční studium Erasmus+Tento kurz je otevřen i pro hosty