Studijní portál katedry geografie PřF UJEP

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip Course categoriesSkip Geografické informace
 

Geografické informace

Odborné publikace
ELSEVIER
SPRINGER
WILEY
katalog GEOBIBLINE

Instituce a organizace

ČGS
IGU

 
 
 

Informace pro studenty

Picture of Pavel Raška
SAMOSTUDIUM V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY
by Pavel Raška - Sunday, 5 April 2020, 06:47 PM
 
AKTUALIZACE K 5. 4. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

na odkazu níže najdete souhrnný přehled úkolů k samostudiu, zadaných jednotlivými vyučujícími. Přesné zadání komunikují vyučující zpravidla hromadným e-mailem, skrze moduly STAG či přes katederní Moodle.


Přeji pokud možno klidné dny a těším se brzy na viděnou,
Pavel Raška
Picture of Pavel Raška
KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
by Pavel Raška - Sunday, 5 April 2020, 06:40 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

upozořnuji, že na stránkách PřF byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram a pokyny k odevzdání bakkalářských a diplomových prací:


Pro poslední ročníky jsou katedrou nastaveny následující termíny:

Ukončení výuky: do 20. 5.
Ukončení hodnocení předmětů: do 28. 5.
Odevzdání BP a DP: 29. 5.
Odevzdání přihlášek k SZZ: 1. 6.
SZZ a obhajoby: 22.-23. 6.

UPOZORNĚNÍ: v případě změn ve vládních ad. nařízeních může dojít k úpravě termínů a pokynů. Prosím sledujte aktuality.

Zdraví
Pavel Raška


ki
Online setkání GIS 1 a ArcGIS Pro
by Informace z katedry - Friday, 3 April 2020, 06:49 PM
 
Vážení studenti, kolegové,
v rámci konzultací a školení byly vytvořeny místnosti v prostředí BigBlueButton. Není nutné se registrovat, stačí se přes odkaz v danou dobu připojit. Setkání bude touto formou prvně, proto prosím o shovívavost, pokud se vyskytnou potíže technického rázu. Účast je dobrovolná.

- ve středu 8.4. od 16:00 - pro všechny studenty GIS1. Připravte si dotazy a konkrétní problémy, se kterými se potýkáte během samostudia. Proberu i časté chyby v úkolu č. 2 (digitalizace leteckého snímku). Lze sdílet obrazovku, proto se připravte před seminářem. Odkaz na místnost:
(http://blue.ujep.cz/b/mar-e3m-yxe)

- ve čtvrtek 9.4. od 10:00 proběhne avizovaný seminář úvodu do ArcGIS Pro. Jen pro absolventy kurzu GIS 1, zaměstnance a doktorandy. Je třeba mít nainstalován ArcGIS Pro na Vašem PC. Instalační soubory a licenci zašlu. Žádosti směřujte na můj mail.
Příprava: mapový balík ve formátu *.mpk s jakoukoliv mapou z ArcGIS 10.X. Data ArcČR (https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500)
Odkaz na místnost:
(http://blue.ujep.cz/b/mar-9ca-p6y)

Martin Dolejš
ki
Globální problémy - náhrada za výuku 31. 3.
by Informace z katedry - Thursday, 2 April 2020, 08:36 PM
 
Vážení studenti,

v příloze najdete informace k předmětu Globální problémy - viz hromadný email.
Během příštího týdne očekávejte další zadání.
V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby konzultace mě neváhejte kontaktovat mailem - můžeme se pak domluvit třeba na telefonické komunikaci/Skype.

S pozdravem,

Mgr. Zdeňka Smutná
Picture of Pavel Raška
Stipendium pro studenty VÚHU
by Pavel Raška - Tuesday, 17 March 2020, 12:13 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

Výzkumný ústav hnědého uhlí vypisuje stipendijní program, který je velmi zajímavý též pro geografy z regionu. Podrobnosti najdete v přiloženém letáku.
S případnými vážnými zájemci o stipendium žádost rád zkonzultuji.

Zdraví
Pavel Raška

 
 
 
logo katedryStudijní materiály katedry geografie.
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
Today Monday, 6 April 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30