Studijní portál katedry geografie PřF UJEP

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip Course categoriesSkip Geografické informace
 

Geografické informace

Odborné publikace
ELSEVIER
SPRINGER
WILEY
katalog GEOBIBLINE

Instituce a organizace

ČGS
IGU

 
 
 

Informace pro studenty

ki
Online setkání GIS 1 a ArcGIS Pro
by Informace z katedry - Friday, 3 April 2020, 06:49 PM
 
Vážení studenti, kolegové,
v rámci konzultací a školení byly vytvořeny místnosti v prostředí BigBlueButton. Není nutné se registrovat, stačí se přes odkaz v danou dobu připojit. Setkání bude touto formou prvně, proto prosím o shovívavost, pokud se vyskytnou potíže technického rázu. Účast je dobrovolná.

- ve středu 8.4. od 16:00 - pro všechny studenty GIS1. Připravte si dotazy a konkrétní problémy, se kterými se potýkáte během samostudia. Proberu i časté chyby v úkolu č. 2 (digitalizace leteckého snímku). Lze sdílet obrazovku, proto se připravte před seminářem. Odkaz na místnost:
(http://blue.ujep.cz/b/mar-e3m-yxe)

- ve čtvrtek 9.4. od 10:00 proběhne avizovaný seminář úvodu do ArcGIS Pro. Jen pro absolventy kurzu GIS 1, zaměstnance a doktorandy. Je třeba mít nainstalován ArcGIS Pro na Vašem PC. Instalační soubory a licenci zašlu. Žádosti směřujte na můj mail.
Příprava: mapový balík ve formátu *.mpk s jakoukoliv mapou z ArcGIS 10.X. Data ArcČR (https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500)
Odkaz na místnost:
(http://blue.ujep.cz/b/mar-9ca-p6y)

Martin Dolejš
ki
Globální problémy - náhrada za výuku 31. 3.
by Informace z katedry - Thursday, 2 April 2020, 08:36 PM
 
Vážení studenti,

v příloze najdete informace k předmětu Globální problémy - viz hromadný email.
Během příštího týdne očekávejte další zadání.
V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby konzultace mě neváhejte kontaktovat mailem - můžeme se pak domluvit třeba na telefonické komunikaci/Skype.

S pozdravem,

Mgr. Zdeňka Smutná
Picture of Pavel Raška
SAMOSTUDIUM V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY
by Pavel Raška - Monday, 30 March 2020, 12:22 PM
 
AKTUALIZACE K 30. 3. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v příloze najdete souhrnný přehled úkolů k samostudiu, zadaných jednotlivými vyučujícími. Přesné zadání komunikují vyučující zpravidla hromadným e-mailem, skrze moduly STAG či přes katederní Moodle.

Prosím chápejte tento přehled především jako orientační pomůcku pro Vás i pro vyučující navzájem. Jedná se o pracovní dokument se zestručněným zněním úkolů. Dokument budu pravidelně v několikadenních cyklech aktualizovat.

Přeji pokud možno klidné dny a těším se brzy na viděnou,
Pavel Raška
Picture of Pavel Raška
KVALIFIKAČNÍ PRÁCE V DOBĚ ZRUŠENÉ VÝUKY
by Pavel Raška - Friday, 20 March 2020, 06:18 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

mnozí z Vás aktuálně řeší problémy s dokončováním bakalářských a diplomových prací - knihovny jsou uzavřeny, možnost terénního šetření je výrazně omezena a mnozí svůj čas věnujete péči o blízké.

Aktuálně není známo, jak dlouho bude trvat nouzový stav a kdy bude obnovena výuka. Z příkazu rektora 1/2020 vyplývá, že po dobu zrušení výuky "se ruší rovněž zkouškové a zápočtové termíny, obhajoby, státní zkoušky".

Rozhodnutí o posunu dubnového termínu odevzdání BP a DP a návazném termínů obhajob a SZZ zatím NEBYLO učiněno. V případě trvání situace je však posun harmonogramu pravděpodobný.

Za katedru geografie uvádím, že budu vstřícný při posuzování žádostí o využití červnového termínu odevzdání (srpnové obhajoby a SZZ), který je jinak náhradním.
(a) V případě, že byla práce zadána v roce 2019 a je založena na terénním FG či SG šetření, budu červnový termín povolovat všem dotčeným studentům.
(b) V ostatních případech přihlédnu k dalším okolnostem.

Prosím sledujte aktuality - o všech nových opatřeních Vás budu informovat.

Zdraví
Pavel Raška


Picture of Pavel Raška
Stipendium pro studenty VÚHU
by Pavel Raška - Tuesday, 17 March 2020, 12:13 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

Výzkumný ústav hnědého uhlí vypisuje stipendijní program, který je velmi zajímavý též pro geografy z regionu. Podrobnosti najdete v přiloženém letáku.
S případnými vážnými zájemci o stipendium žádost rád zkonzultuji.

Zdraví
Pavel Raška

 
 
 
logo katedryStudijní materiály katedry geografie.
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29