Studijní portál katedry geografie PřF UJEP

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip Course categoriesSkip Geografické informace
 

Geografické informace

Odborné publikace
ELSEVIER
SPRINGER
WILEY
katalog GEOBIBLINE

Instituce a organizace

ČGS
IGU

 
 
 

Informace pro studenty

Picture of Pavel Raška
KVALIFIKAČNÍ PRÁCE V DOBĚ ZRUŠENÉ VÝUKY
by Pavel Raška - Friday, 20 March 2020, 06:18 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

mnozí z Vás aktuálně řeší problémy s dokončováním bakalářských a diplomových prací - knihovny jsou uzavřeny, možnost terénního šetření je výrazně omezena a mnozí svůj čas věnujete péči o blízké.

Aktuálně není známo, jak dlouho bude trvat nouzový stav a kdy bude obnovena výuka. Z příkazu rektora 1/2020 vyplývá, že po dobu zrušení výuky "se ruší rovněž zkouškové a zápočtové termíny, obhajoby, státní zkoušky".

Rozhodnutí o posunu dubnového termínu odevzdání BP a DP a návazném termínů obhajob a SZZ zatím NEBYLO učiněno. V případě trvání situace je však posun harmonogramu pravděpodobný.

Za katedru geografie uvádím, že budu vstřícný při posuzování žádostí o využití červnového termínu odevzdání (srpnové obhajoby a SZZ), který je jinak náhradním.
(a) V případě, že byla práce zadána v roce 2019 a je založena na terénním FG či SG šetření, budu červnový termín povolovat všem dotčeným studentům.
(b) V ostatních případech přihlédnu k dalším okolnostem.

Prosím sledujte aktuality - o všech nových opatřeních Vás budu informovat.

Zdraví
Pavel Raška


Picture of Pavel Raška
SAMOSTUDIUM V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY (20. 3.)
by Pavel Raška - Friday, 20 March 2020, 05:44 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

v příloze najdete souhrnný přehled úkolů k samostudiu, zadaných jednotlivými vyučujícími. Přesné zadání komunikují vyučující zpravidla hromadným e-mailem, skrze moduly STAG či přes katederní Moodle.

Prosím chápejte tento přehled především jako orientační pomůcku pro Vás i pro vyučující navzájem. Jedná se o pracovní dokument se zestručněným zněním úkolů. Dokument budu pravidelně v několikadenních cyklech aktualizovat.

Přeji pokud možno klidné dny a těším se brzy na viděnou,
Pavel Raška
Picture of Pavel Raška
Stipendium pro studenty VÚHU
by Pavel Raška - Tuesday, 17 March 2020, 12:13 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

Výzkumný ústav hnědého uhlí vypisuje stipendijní program, který je velmi zajímavý též pro geografy z regionu. Podrobnosti najdete v přiloženém letáku.
S případnými vážnými zájemci o stipendium žádost rád zkonzultuji.

Zdraví
Pavel Raška
Picture of Eva Nedorostová
samostudium - B607 Práce s odbornou literaturou
by Eva Nedorostová - Friday, 13 March 2020, 03:08 PM
 
Vážení studenti,
v příloze naleznete postup pro samostatnou práci pro kurz Práce s odbornou literaturou.
Eva Nedorostová
ki
B500 Regionální exkurze - Česko, příhraničí
by Informace z katedry - Wednesday, 11 March 2020, 03:09 PM
 

Vážení studenti,

ve studijních plánech jedooborové a dvouoborové geografie Bc. (nikoliv GSE) je ve 3. ročníku povinný předmět B500 Regionální exkurze - Česko, příhraničí. Z organizačních důvodů proběhne tato exkurze již 25.-29. května 2020. Kdo tedy bude příští ak. rok ve 3. ročníku Bc. studia, musí do 20. března nahlásit (jiri.riezner@ujep.cz), jestli se exkurze zúčastní. V příštím ak. roce tato exkurze nebude konána.

S pozdravem

Ivan Farský a Jiří Riezner


 
 
 
logo katedryStudijní materiály katedry geografie.
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30