Obrázek: Jan D. Bláha
Výsledky úkolů GIS I, odevzdání 2. úkolu
autor Jan D. Bláha - Úterý, 30. říjen 2012, 23.45
 
Průběžné výsledky úkolů z předmětu GIS I budou vždy k dispozici na stránce předmětu. Nyní jsou k dispozici k uplynulému týdnu. Doporučení studentům: s novou verzí úkolu odevzdejte vždy i předchozí verzi či verze (ideálně vložené do euroobalu). Termín odevzdání 2. úkolu je na cvičeních v týdnu od 12. do 16.11.