ki
Krajinné plánování - doc. Balej
autor Informace z katedry - Středa, 16. leden 2013, 12.00
 
Výsledky zkoušky z krajinného plánování: Semerádová - 3, Želechovská - 3.
J. Jandáková, sekretářka KGEO