Obrázek: Jan D. Bláha
Nový volitelný předmět NMgr. studia v LS
autor Jan D. Bláha - Čtvrtek, 24. leden 2013, 09.46
 
Od letního semestru bude vyučován nový volitelný předmět pro studenty navazujícího magisterského studia oborů Geografie, Učitelství geografie pro ZŠ i Učitelství geografie pro SŠ. Nese název "Interdisciplinární přístupy ke kartografické tvorbě". Předmět povede J.D. Bláha.
Pozornost v rámci předmětu bude zaměřena především na humanitní disciplíny (sociologie, psychologie a kulturní antropologie) a humanistickou perspektivu kartografie. Kurz řeší otázku mapy jako jednoho z obrazů světa kolem nás a věnuje se problematice mentálního mapování. V neposlední řadě jsou řešeny obecné otázky hodnocení kartografické tvorby. V rámci seminářů budou studenti aplikovat probírané přístupy a metody prostřednictvím jednoduchých praktických úloh.