ki
Navyšování kapacity předmětu
autor Informace z katedry - Úterý, 5. únor 2013, 17.47
 

nebude již nadále vyřizováno emailem, ale prostřednictvím „Žádosti o navýšení počtu studentů na rozvrhové akci“, která je k vyzvednutí před sekretariátem katedry. Pokud bude vyučující s navýšením kapacity souhlasit, odevzdejte vyplněný a jím podepsaný formulář na sekretariátu. Konec předzápisu a tedy i možnosti podávat tuto žádost je podle harmonogramu PřF 1. března 2013.