ki
informace pro studenty
autor Informace z katedry - Středa, 3. duben 2013, 11.56
 

novelizovaný Příkaz děkana PřF UJEP č. 2/2013 o Režimu úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem