Obrázek: Jan D. Bláha
Přihlašování na test z předmětu GIS II (aktualizace souboru)
autor Jan D. Bláha - Úterý, 18. červen 2013, 07.37
 
K písemnému testu z předmětu GIS II se může přihlásit každý, kdo odprezentoval svůj projekt a má jej včetně technické zprávy uznaný vyučujícím (D. Řehákem nebo JD Bláhou). V příloze je uveden stav předmětu k dnešnímu dni (ze záznamů obou vyučujících). Všichni z 1. a 2. listu (P203), kdo mají zápočet, se mohou testu zúčastnit. Všichni z 3. listu (P223), kdo splnili podmínky (označeni šedou), se mohou zúčastnit také.