Obrázek: Pavel Raška
MAHG - zakončení kurzu
autor Pavel Raška - Neděle, 2. červen 2013, 16.10
 
Vážení studenti, vzhledem k tomu, že při posleních konzultacích vyplynulo, že někteří ještě nemají hotovu archivní rešerši, nestihneme již prezentace prací. Plnění požadavků tedy proběhne tak, že do konce června zašlete protokol o zpracování semestrálního projektu (vždy jeden za skupinu). Protokol (max. 5 stran a přílohy) bude zahrnovat název, jména autorů a e-mail na korespondujícího autora, cíl, metodiku (včetně popisu a kritiky archivních pramenů), výsledky (v tabulkách, grafech, fotografiích s komentáři) a diskusi se závěrem, odkaz na použité zudroje. V průběhu prázdnin budu práce připomínkovat. Na konci srpna zhodnotím finální stav prací a oznámkuji je. Zdraví, P. Raška.