Obrázek: Pavel Raška
Terénní kurz České Švýcarsko
autor Pavel Raška - Neděle, 2. červen 2013, 16.16
 
Vážení studenti, ti, kteří ještě neodevzdali protokol o cvičení realizovaném při exkurzi v Českém Švýcarsku, nechť se řídí následujícím pokynem: protokol odevzdat do 14. června jednou za celou skupinu elektronicky. Protokol zahrnuje název a jména autorů, cíl práce, přesný metodický postup (postup, pomocná literatura - atlasy, klíče atp., zařízení/nástroje, území), výsledky včetně fotografií, nákresů a map (mohou být naskenované či překreslené v grafickém programu) a závěr. Konkrétní výstupy můžete konzultovat s garanty konkrétních úloh. Zdraví, Pavel Raška.