ki
SZZ PřF červen 2013 - oprava
autor Informace z katedry - Čtvrtek, 6. červen 2013, 09.29
 
Vážení studenti, v komisi č. 2 došlo k časovému posunu v úterý 11.6. - viz příloha.
J. Jandáková, sekterářka KGEO