Obrázek: Pavel Raška
Výsledky MAHG a TCSGA
autor Pavel Raška - Pondělí, 2. září 2013, 14.14
 
Vážení studenti,
v kurzu TCSGA práci v adekvátním stavu odevzdali (tj. mají nárok na zápočet):
(a) Jindřichová, Mištová, Kozáková, Ullrych; (b) Hadáčková, Pokorný, Řezníčková; (c) Durdil, Moucha, Svobodová; (d) Lamková, Bensch, Růžička

v kurzu Metody a aplikace historické geografie navrhuji následující hodnocení (na základě reflexe připomínek k předchozím verzím):
(a) Kozáková et al. - 2; (b) Fischer et al. - 2 (je nutné dodat GIS podklady k land use mapám); (c) Forejt et al. - 1; (d) Bensch et al. - 1-; (e) Macková et al. - 1-2.
(známky na pomezí budou rozhodnuty na základě osobní diskuse o tématu práce)

Zdraví, Pavel Raška.