Obrázek: Jan D. Bláha
Změna kanceláře JD Bláhy
autor Jan D. Bláha - Čtvrtek, 12. září 2013, 20.18
 
Dovoluji si navázat na předchozí zprávu a doplnit, že došlo ještě k přestěhování JD Bláhy z kanc. 419 do kanc. 440.