ki
Příhraničí 2.0 II - Mgr. B. Pohajdová
autor Informace z katedry - Pátek, 4. říjen 2013, 07.30
 
Prosím studenty, kteří si zapsali VK - Příhraničí 2.0 II (KGEO/0145), aby
si tento kurz odepsali, neboť je určen jen pro studenty zapojené do
projektu Příhraničí 2.0. Týká se to studentů: Adéla Jirásková, Vít Kaška,
Petra Meszárošová, Lenka Záleská. Děkuji.