Obrázek: Pavel Raška
Katedrální stipendia
autor Pavel Raška - Středa, 16. říjen 2013, 10.44
 
Vážení studenti, připomínám, že dle harmonogramu PřF UJEP je možné do 1. listopadu předkládat žádosti o přiznání mimořádných stipendií navrhovaných katedrou. Návod k podání žádosti je přílohou této zprávy. Žádost lze předat P. Raškovi či Z. Pavlasové, příp. dalším členům stipendijní komise.
Zdraví, Pavel Raška.