ki
Diplomový seminář I - náhradní prezentace rozpracovanosti
autor Informace z katedry - Čtvrtek, 6. únor 2014, 09.08
 
Pro ty z Vás, kteří neabsolvovali v ZS prezentace rozpracovanosti DP jakožto podmínku k zápočtu za Diplomový seminář I, je náhradní termín stanoven na 27. 2. od 13:00 ve 407. Jedná se o kolegy: M. Fišer, J. Lamková, S. Merlíčková, V. Macková, A. Štencl(?). Doneste s sebou vyplněné formuláře o práci na DP s 2-3 konzultacemi s vaším vedoucím. Kdo se nedostaví, získává N za Dipl. seminář I.
Silvie R. Kučerová