ki
Zásady odborné prezentace – KCH/P504
autor Informace z katedry - Pátek, 7. únor 2014, 22.00
 

Vyzýváme studenty dvouoborové geografie, aby se odepsali z předmětu Zásady odborné prezentace. Tito studenti si pak v 2. ročníku zapíší předmět P605 Geografická prezentace. Předmět Zásady odborné prezentace však mohou mít zapsaní studenti mající v kombinaci chemii nebo informatiku, tak, jak se to uvedeno v Informacích ke studiu (http://sci.ujep.cz/doc/brozura-2013-2014.pdf) na str. 64.

J. Riezner