Obrázek: Jan D. Bláha
Uznávání předmětu GIS II, resp. GIS I
autor Jan D. Bláha - Čtvrtek, 20. únor 2014, 09.45
 
Na základě analýzy dokumentů z předchozích let byly všechny žádosti s výjimkou dále uvedených uznány a studenti splnili podmínky předmětu, o jejichž uznání žádali. Student Václav Kubíček musí dodat svůj projekt, neboť jeho splnění nebylo dohledáno. Studenti, kteří studovali na jiných školách, řeší své požadavky s konkrétním vyučujícím.