ki
promoce - informace
autor Informace z katedry - Pátek, 28. únor 2014, 11.11
 
Vážení studenti, zasílám aktuální informace - viz odkaz:
http://sci.ujep.cz/clanky/informace-k-promoci-aktualne.html
Jana Jandáková, sekretářka KGEO