Obrázek: Jan D. Bláha
P536 (Kulturní památky UNESCO): Přihlašování na zápočtový test
autor Jan D. Bláha - Pondělí, 28. duben 2014, 07.22
 
Vážení studenti,
na zápočtový test z předmětu je třeba se přihlásit prostřednictvím IS STAG.
JD Bláha